aftaler

Betingelser der skal godkendes for brug af systemet

Betingelser for brug af KPK Døre og Vinduer A/S´ ”KPK 365”

1. Generelt

1.1.

Disse betingelser finder anvendelse for enhver brug af KPK Døre og Vinduer A/S’ kundeweb ”KPK 365” (i det følgende benævnt ”KPK 365”).

2. Om KPK Døre og Vinduer A/S

2.1.

KPK 365 er udviklet og administreres af: KPK Døre og Vinduer A/S Rogalandsvej 3, 7900 Nykøbing M CVR-nummer: 15646101

2.2.

Henvendelser vedrørende KPK 365 kan sendes til følgende e-mail: kpk365@kpk-vinduer.dk.

3. Generelt om KPK 365

3.1.

KPK 365 er en tjeneste og en IT-platform, som KPK Døre og Vinduer A/S stiller til rådighed for sine kunder og disses kunder med det formål at gøre det lettere og mere overskueligt at indhente priser på KPK Døre og Vinduer A/S´ produkter primært i form af vinduer og døre samt tilbehør hertil.

3.2.

KPK 365 kan tilgås af de kunder, som køber KPK Døre og Vinduer A/S’ produkter, typisk med henblik på installation hos en slutkunde (i det følgende kaldet ”Kunden”).

3.3.

KPK 365 kan ikke benyttes til at afgive ordrer til og indgå aftaler direkte med KPK Døre og Vinduer A/S.

3.4.

KPK 365 kan benyttes af Kunden til at fremsende en ordreforespørgsel direkte til KPK Døre og Vinduer A/S. Ved tryk på ”Send Forespørgsel” bliver en ordreforespørgsel via KPK 365 fremsendt direkte til KPK Døre og Vinduer A/S, hvorefter KPK Døre og Vinduer A/S udarbejder og fremsender en ordrebekræftelse til den pågældende Kunden.

3.5.

Det er KPK Døre og Vinduer A/S, som opretter Kunden som Kunde i KPK 365.

3.6.

Det er alene erhvervsdrivende, som kan benytte KPK 365. For at kunne benytte KPK 365 skal Kunden være fyldt 18 år.

3.7.

KPK 365 må alene benyttes med henblik på indhentelse af priser, som Kunden har en reel interesse i at få oplyst. Det er således ikke tilladt for virksomheder, som konkurrerer med KPK Døre og Vinduer A/S, at benytte KPK 365 til systematisk prissammenligning eller lignende.

3.8.

Såfremt en Kunde oplever fejl eller problemer i forbindelse med brugen af KPK 365, kan henvendelse ske til den mailadresse, som er anført under pkt. 2.2. ovenfor.

3.9.

De via KPK 365 indhentede priser kan i mindre omfang afvige fra den pris, der ville blive oplyst ved manuel prisindhentning eller tilbudsindhentning på samme produkter, hvilket skyldes at KPK 365 er baseret på et simplificeret VIP-system. Af samme årsag vil ikke alle af KPK Døre og Vinduer A/S´ produkter være omfattet af KPK 365.

4. Særligt for Kunden

4.1.

KPK 365 giver Kunden adgang til at se priser på køb af produkter hos KPK Døre og Vinduer A/S. Kunden får ved prisindhentning via KPK 365 oplyst en samlet pris i form af listepriser.

4.2.

Alle opgivne priser er ekskl. moms.

4.3.

Nærværende betingelser regulerer alene brugen af KPK 365. I det omfang en Kunden afgiver en ordre på baggrund af prisindhentningen via KPK 365, er selve ordren underlagt den generelle forhandleraftale mellem Kunden og KPK Døre og Vinduer A/S samt KPK Døre og Vinduer A/S’ almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

4.4.

De af Kunden indhentede (indkøbs)priser via KPK 365 er bindende for KPK Døre og Vinduer A/S i 30 dage regnet fra det tidspunkt, hvor priserne blev indhentet af Kunden. Der tages dog forbehold for trykfejl og systemfejl.

6. Cookies

6.1.

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at holde styr på hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.

6.2.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

6.3.

Vi anvender følgende former for cookies:

  • Tekniske cookies: Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger også for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside, du besøger. Du kan læse mere om tekniske cookies her.
  • Statistikcookie: Optimerer design, brugervenlighed og effektiviteten af hjemmesiden. Du kan læse mere om statistisk cookies her.
  • Personaliseret cookie: Bruger oplysninger til at sortere indhold, så du får vist indhold, der er relevant for dig. Du kan læse mere om personaliserede cookies her.

6.4.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

7.Personoplysninger

7.1.

De oplysninger, som Kunden afgiver i forbindelse med anvendelse af KPK 365, vil blive registreret hos KPK Døre og Vinduer A/S, som derfor er dataansvarlig for disse oplysninger.

7.2.

KPK Døre og Vinduer A/S anvender data om Kunden for at kunne drifte og vedligeholde KPK 365 og for at gøre vores service bedre. De data, vi anvender, omfatter bl.a. følgende oplysninger om Kunden:

  • Firmanavn
  • Kontaktperson
  • Adresse
  • elefonnummer
  • E-mailadresse

7.3.

KPK Døre og Vinduer A/S’ behandling af persondata sker under iagttagelse af persondatareglerne. De registrerede oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand. Kunder kan kontakte KPK Døre og Vinduer A/S, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles om Kunden, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret.

7.4.

KPK Døre og Vinduer A/S videregiver udelukkende Kunders oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i disse betingelser. KPK Døre og Vinduer A/S anvender tjenesteudbydere og data behandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være server hosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontrol, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

7.5.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

8. Ændringer

8.1.

KPK Døre og Vinduer A/S kan til enhver tid ændre eller opdatere nærværende betingelser.

8.2.

Meddelelse om ændringer vil blive sendt til den e-mailadresse, som er angivet på Kundens profil på KPK 365 og/eller offentliggjort på KPK 365.